ณ ตรงนี้ เราจะพูดถึงแค่กรณีที่ทั้งพ่อและแม่ ไม่ใช่คนเยอรมันนะคะ (คือคนที่ถือสัญชาติอื่น แต่อาศัยอยู่ในเยอรมนี) และเป็นกรณีปรกติตามที่ระบุไว้ในกฎหมาย ไม่ได้มีเงื่อนไขพิเศษอะไร

ถ้าทั้งพ่อและแม่ไม่ได้ถือสัญชาติเยอรมัน ลูกเกิดในเยอรมนีจะได้สัญชาติเยอรมันไหม

คำตอบคือ ได้ค่ะ ถ้าพ่อ หรือแม่ หรือทั้งสองคน มีคุณสมบัติครบตามที่กฎหมายกำหนด 

นั่นหมายถึงว่า ไม่ใช่เด็กต่างชาติทุกคนที่เกิดในเยอรมนี แล้วจะได้สัญชาติเยอรมันโดยอัตโนมัติ

ตามกฎหมาย ณ ขณะนี้ (ก่อนหน้านี้เราไม่ทราบนะคะ และในอนาคตอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงยังไงอีก ก็คงบอกตอนนี้ไม่ได้ แต่จะพยายามตามข่าวเรื่อยๆ นะคะ เผื่อมีการเปลี่ยนแปลงจะได้อัพเดทได้ทันสถานการณ์) การที่เด็กที่มีทั้งพ่อและแม่ไม่ได้ถือสัญชาติเยอรมัน แต่เกิดในเยอรมัน จะมีสิทธิ์ได้รับสัญชาติเยอรมันตามหลักดินแดนที่เกิด (Geburtsortprinzip) ตามกฎหมาย ที่ได้มีระบุไว้ดังนี้

ตั้งแต่ปี ค.ศ. 2000 ลูกของชาวต่างชาติที่เกิดในประเทศเยอรมนี จะได้สัญชาติเยอรมัน

– ถ้าอย่างน้อยพ่อหรือแม่ที่เป็นคนต่างชาตินั้นฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง พำนักอยู่เยอรมนีมาเป็นเวลา 8 ปีแล้ว และมี unbefristete Aufenthaltserlaubnis (หรือ Niederlassungserlaubnis) คือมีเอกสารที่แสดงว่า มีสิทธิ์ที่สามารถอาศัยอยู่ในเยอรมนีตลอดชีพ (เราอาจจะเคยได้ยินคนไทยพูดกันว่า วีซ่าถาวร นั่นเอง)

– ถ้าพ่อหรือแม่ ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง มีสิทธิพำนักตามสนธิสัญญาระหว่างสหภาพยุโรป หรือ ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ (ein unbefristetes Aufenthaltsrecht oder eine Aufenthaltserlaubnis aufgrund des Freizügigkeitsabkommens zwischen der Europäischen Union und der Schweiz besitzen)

 

กรณีที่เด็กที่เกิดจากพ่อแม่ต่างชาติในเยอรมนี เด็กจะได้รับอนุญาตให้ถือสองสัญชาติ (หรือสามในบางกรณี) เมื่ออายุครบ  21 ปี เด็กจะต้องตัดสินใจเลือกสัญชาติ (ในกรณีที่ถือสองสัญชาติไม่ได้)

การเลือกถือสัญชาติ (Optionspflicht ) เด็กต้องเลือกว่าจะถือสัญชาติใด และสามารถยื่นเรื่องเลือกสัญชาติได้จนอายุ 23 ปี หลังจากนั้น ถ้ายังไม่ทำการเลือกสัญชาติ เด็กจะสูญเสียสัญชาติเยอรมัน (Verlust der deutschen Staatsangehörigkeit bei Untätigkeit!)

เด็กไม่ต้องทำการเลือกสัญชาติ (Optionspflicht) ถ้า

– เด็กสามารถถือสองสัญชาติ หรือมากกว่าได้ ตามข้อตกลง ความร่วมมือ หรือเงื่อนไขของแต่ละประเทศ (เช่น ถ้าสัญชาติอีกสัญชาติหนึ่งที่เด็กถือคู่กับสัญชาติเยอรมันนั้น เป็นสัญชาติของประเทศในกลุ่ม EU)

– เป็นเด็กที่เกิด และโตในเยอรมนี และมีคุณสมบัติดังนี้

  • อาศัยอยู่เยอรมนีไม่น้อยกว่า 8 ปี
  • หรือได้เข้าเรียนในโรงเรียนในเยอรมนี เป็นเวลาไม่ต่ำกว่า 6 ปี
  • หรือมีวุฒิการศึกษาที่แสดงว่าจบการศึกษาจากโรงเรียนในเยอรมนี (ein im Inland erworbener Schulabschluss) รวมไปถึงการจบการศึกษาในสายอาชีพด้วย (eine im Inland abgeschlossene Berufsausbildung )

บทความนี้เราเขียนขึ้นเองจากการอ่านและหาข้อมูลด้วยตัวเอง (ผ่านอินเทอร์เน็ต ตามที่อ้างอิงไว้ด้านล่าง) ถ้ามีอะไรผิดตรงไหน ก็ทักท้วงได้นะคะ เพราะเราเองก็ไม่ได้อยากให้ข้อมูลผิดๆ ออกไปเหมือนกัน ขอบคุณค่ะ

ข้อมูลอ้างอิง

http://www.auswaertiges-amt.de/DE/EinreiseUndAufenthalt/Staatsangehoerigkeitsrecht_node.html

http://www.familien-wegweiser.de/wegweiser/stichwortverzeichnis,did=38026.html

http://www.rechtsanwalt-familienzusammenfuehrung.de/geburt_in_deutschland.html